CARTEL
WEB.PDF
PDF

No hay actividades programadas
Solicitar
información
cartel web.pdf

Escola de Nadal

La nostra escola és una escola diferent, on es treballen valors relacionats amb el respecte i el gaudir de la naturalesa, realitzant els jocs i tallers en el propi paisatge natural del Vedat, i a l´interior de les seues instal·lacions, proveïdes de tot el necessari per al bon desenvolupament de les activitats.

OBJECTIUS:
- Ajudar a la formació integral dels participants.
- Conèixer els recursos existents per al respecte del medi ambient i la natura.
- Desenvolupar les habilitats socials per al treball cooperatiu.
- Mostrar als xiquets i xiquetes un oci saludable i alternatiu, a través de la natura.

COM TREBALLEM? Amb una metodologia participativa i activa, fomentant la màxima participació del xiquet i xiqueta en la presa de decisions, assegurant que els aprenentatges siguen significatius i utilitzant el joc i el descobriment guiat com a mètode de treball.

Descobrirem el món analitzant, debatent i qüestionant les accions de l´ésser humà en la història.

ACTIVITATS :  Contacontes, jocs varis, tallers , experiments, audiovisuals, performance, dinàmiques, i molt més.

Preus:
OPCIÓ A:
Horari de 09:00h a 13:30h (Amb opció d'arreplegar a les 14h)
Nº dies         Preu total       Preu per dia
1 DIA           16 euros         16 euros
4 DIES         60 euros         15 euros
8 DIES         112 euros       14 euros


OPCIÓ B:
Horari de 09:00h a 17:00h(Amb menjar inclòs)
Nº dies          Preu total        Preu per dia
1 DIA            39 euros          39 euros
4 DIES          152 euros        38 euros
8 DIES          296 euros        37 euros


OPCIÓ C:
Horari de 09:00h a 15:30h(Amb menjar inclòs)
Nº dies             Preu total           Preu per dia
1 DIA                31 euros            31 euros
4 DIES             120 euros           30 euros
8 DIES              232 euros          29 euros

Opció d'escola matinera de 08:00h a 09:00h. Suplement 3 euros per dia.


Nuestra escuela es una escuela diferente, donde se trabajan valores relacionados con el respeto y el disfrutar de la naturaleza, realizando los juegos y talleres en el propio paisaje natural del Coto, y a l´interior de sus instalaciones, proveídas de todo el necesario para el buen desarrollo de las actividades.

OBJETIVOS:
- Ayudar a la formación integral de los participantes.
- Conocer los recursos existentes para el respecto del medio ambiente y la natura.
- Desarrollar las habilidades sociales para el trabajo cooperativo.
- Mostrar a los niños y niñas un ocio saludable y alternativo, a través de la natura.

CÓMO TRABAJAMOS? Con una metodología participativa y activa, fomentando la máxima participación del niño y niña en la toma de decisiones, asegurando que los aprendizajes sean significativos y utilizando el juego y el descubrimiento guiado como método de trabajo.

Descubriremos el mundo analizando, debatiendo y cuestionando las acciones del ser humano en la historia.

ACTIVIDADES : Cuentacuentos, juegos varios, talleres , experimentos, audiovisuales, performance, dinámicas, y mucho más.

Precios:
OPCIÓN A:
Horario de 09:00h a 13:30h (Con opción de recoger a las 14h)
Nº días         Precio total           Precio por día
1 DÍA           16 euros               16 euros
4 DÍAS         60 euros               15 euros
8 DÍAS         112 euros              14 euros


OPCIÓN B:
Horario de 09:00h a 17:00h(Con comer incluido)
Nº días                  Precio total            Precio por día
1 DÍA                    39 euros                39 euros
4 DÍAS                  152 euros              38 euros
8 DÍAS                  296 euros              37 euros


OPCIÓN C:
Horario de 09:00h a 15:30h(Con comer incluido)
Nº días                   Precio total            Precio por día
1 DÍA                      31 euros               31 euros
4 DÍAS                    120 euros             30 euros
8 DÍAS                   232 euros              29 euros

Opción de escuela matinera de 08:00h a 09:00h. Suplemento 3 euros por día.

Más imagenes

  • RENOS.jpg
  • IMG_20170107_125914.jpg
  • IMG_20161227_130514.jpg

Otras actividades

Twitter