No hay actividades programadas
Solicitar
información
IMG_20151122_124113.jpg

Taller: El Món dels Insectes


Els insectes comprenen el grup d'animals més divers de la Terra, anem a descobrir-ho de
la mà d'un biòleg.
Primer descobrirem com es classifiquen els insectes i les seues diferències.
Després farem un volt pel Centre Ambiental El Vedat per a poder capturar alguns insectes que
analitzarem i que després retornarem al seu mitjà.
En finalitzar, cadascun podrà inventar d'una manera creativa i amb elements de la naturalesa el seu
propi insecte.
Horaris:
TORN 1: de 11h a 12h.
TORN 2: de 12h a 13h.
TORN 3: de 13h a 14h.
Preu: 4 euros per participant
Edats: des dels 3 als 10 anys.


Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, vamos a descubrirlo de la mano de un biólogo.
Primero descubriremos como se clasifican los insectos y sus diferencias.
Después daremos una vuelta por el Centro Ambiental El Vedat para poder capturar algunos insectos que analizaremos y que después devolveremos a su medio.
Al finalizar, cada uno podrá inventar de una manera creativa y con elementos de la naturaleza su propio insecto.
Horarios:
TURNO 1: de 11h a 12h.
TURNO 2: de 12h a 13h.
TURNO 3: de 13h a 14h.
Precio: 4 euros por participando
Edades: desde los 3 a los 10 años.

Más imagenes

  • IMG_20151122_114440.jpg

Otras actividades

Twitter