No hay actividades programadas
Solicitar
información
Taller nyc mon aquatic.jpg

Taller: Món Aquàtic.

El món aquàtic està ple d'animals molt diferents, alguns són peixos però uns altres pertanys a altres grups d'animals. Anem a descobrir alguns d'ells i anem a veure en què es diferencien i a quins grups pertanyen.
Per a açò utilitzarem el cofre del fons del mar, on trobem algunes curiositats com: un cap de tauró, ossos de sèpia, diferents tipus de bivalves, un ou de tauró, posidònia, i molt més. Tots aquests materials són reals i ens serviran per a veure les diferències entre aquests animals i conèixer millor el món aquàtic.

Horaris:
De 10h a 11h.
De 11h a 12h.
De 13:00h a 14:00h.
Preu: 4 euros.
A partir de 3 anys


El mundo acuático está lleno de animales muy diferentes, algunos son peces pero otros pertenecen a otros grupos de animales. Vamos a descubrir algunos de ellos y vamos a ver en que se diferencian y a qué grupos pertenecen.
Para lo cual utilizaremos el cofre del fondo del mar, donde encontramos algunas curiosidades cómo: una cabeza de tiburón, huesos de sepia, diferentes tipos de bivalvos, un huevo de tiburón, posidonia, y mucho más. Todos estos materiales son reales y nos servirán para ver las diferencias entre estos animales y conocer mejor el mundo acuático.

Horarios:
De 10h a 11h.
De 11h a 12h.
De 13:00h a 14:00h.
Precio: 4 euros.
A partir de 3 años

Más imagenes

  • IMG_0235.JPG
  • IMG_0249.JPG
  • IMG_0230.JPG

Otras actividades

Twitter