02 Marzo
15
Natura y Cultura Servicios Ambientales SL es una empresa que ofrece sus servicios a las administraciones, a la empresa privada, a los centros educativos y a otras entidades que puedan tener algún vínculo con el medio ambiente, tanto natural como cultural y socioeconómico

Pla tècnic de gestió i millora forestal del Monte Vedat (Torrent).

Redacció del Pla Técnic|nbsp;de Gestió i Millora del Bosc del Vedat de Torrent (Torrent). L'objectiu del projecte és planificar, des d'un punt de vista tècnic, quines actuacions s'hi han de dur a terme per a assegurar la conservació i millorar l'ecosistema forestal que és patrimoni de tota la població torrentina.

El Pla Tècnic té com a base els requeriments de la legislació forestal nacional i autonòmica. En el Pla s'han estudiat les característiques de la muntanya (en l'àmbit ecològic, econòmic i social), per a establir una planificació a llarg termini (en l'anomenat Pla General) i una a curt termini (en l'anomenat Pla Especial, amb 10 anys de validesa).


Imagen 1. El monte Vedat


En la planificació a curt termini definim exactament què es farà, on es farà, com es farà i quant costarà. Es tracta, en resum, de disposar d'un full de ruta d'actuacions per a mantenir l'ecosistmea forestal del Vedat en les millors condicions possibles i preveure un flux d'inversions.

El Pla Tècnic preveu les actuacions que es duran a terme en el pròxims 10 anys i s'engloben en quartre categories:

  • Recuperació de la vegetació.
  • Millora de senders i de les infraestructures.
  • De biodiversitat, erosió i neteja.
  • Educació ambiental, comunicación i participació ciudadana.
El projecte ha sigut realitzat per a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Torrent (Valencia)

Déjanos tu comentario